2022-09-29 20:00
...

Máger Ágnes miskolci festőművész 1996-1997 évben készítette a templom jelenlegi freskóit mivel az eredeti ferences kolostor és az 1741ben átépített barokk templom freskói nem maradtak fenn. Tárlatvezetés keretében bemutatja az alkotói folyamatot és Dr. Lengyel Gyula bemutatja Lélek-morzsák c. kötetét

A program bemutatása

Az egyházművészeti alkotásai közül kiemelkedik a szendrői Assisi Szent Ferenc templomban látható freskói. A tárlatvezetés során beavat azokba a szakrális élményekbe, amelyek az alkotás folyamatát befolyásolták. Máger Ágnes így nyilatkozott művészetéről: „Munkám: a festés. Feladatok sora, melyeket 'pontosan, szépen' elvégezni szakmai tudás, képesség, hit és felelősség dolga. A buktatókat kibírni, a szép emberi törekvéseket táplálni akarom.” Ez hitvallás hatja át a szendrői freskók alkotási folyamatát is. A szentély fölőtt a Szentháromság látható, négy sarkában a négy evangélista jelképeikkel: Máté az angyallal, Márk a szárnyas oroszlánnal, Lukács a bikával és János a sassal. A szentélyt kívülről záró diadalívben két térdet hajtó angyal között az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztus látható. A templomhajót a szentélytől a főbejárat felé haladva a következő freskók díszítik: az Angyali üdvözlet, a Krisztus stigmáit viselő Assisi Szent Ferenc prédikációja a madaraknak, lábainál a gubbiói farkas. A kórus fölött a Megváltó feltámadása látható. A hajót két-két oldaláról kis freskók ékesítik: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, az Úr Jézus születése és három királyok hódolata, a Szent Család menekülése Egyiptom földjére, a Megváltó az Olajfák hegyén, a Golgota Jézus levétele a Keresztről, és testének sírba helyezése.

Dr. Lengyel Gyula 1995-2000 között Szendrőn, jelenleg Erdőteleken szolgáló plébános atya több kötet szerzője. A freskók készítésének idején Szendrőn szolgált, az alkotások készítésében az Ő szellemisége is tükröződik. Legújabb kötetének a Lélek-morzsák kötetének bemutatóját tartja a templom és freskók bemutatását követően.

Remember these settings: 1
Alcím: Ars Sacra Fesztivál