Alt

Több mint húsz éve alapította Kartal Ernő atya a miskolci Nagyboldogasszony minorita plébániatemplomban az Éltető Lélek Alapítványt. A szerveződés 1995. március 20-án jött létre, hogy a kulturális, nevelés- és oktatásügyi, szociális és műemlékvédelmi tevékenységet végzők hozzájárulhassanak a minorita templom felújításához, karbantartásához.

Az Éltető Lélek Alapítvány küldetése, hogy a templom alapítója, Kelemen Didák boldoggá avatását támogassa, kultuszépítését segítse, emlékét ápolja. Ez egyszersmind napjainkban legnagyobb vállalása. Konferenciák szervezésében, publikációk megjelentetésében, versenypályázatok kiírásában jeleskedik az alapítvány kuratóriuma az élén Dr.Szabó-Tóth Kinga szociológussal.

Az alapítvány működési ideje alatt számos szervezettel alakított ki együttműködést határon innen és túl. A szerveződés olyan köztiszteletben álló szakembereket tömörít, akik ismereteikkel, tekintélyükkel segítik működését. A hosszú évtizedes fennállás alatt a város lakossága megismerte az Alapítványt, rendezvényeit látogatja, kezdeményezéseit segíti.

Bemutatkozás

Az Alapítvány civil szervezetéként jelen van a miskolci közéletben, a keresztény értékeket képviseli a kulturális, tudományos élet a műemlékvédelem területén, jótékony céllal adománygyűjtést szervez. Jelentős szerepet tulajdonít a közösségek építésének, a hagyományok ápolásának, a határon túli kapcsolatok erősítésének. Együttműködik, más hasonló értékrendet képviselő civil szervetekkel, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével, a Magyar a Magyarért Alapítvánnyal és más egyesületekkel, a történelmi egyházakkal, iskolákkal, egyetemekkel. A Miskolci Egyetemmel és a Magyar Tudományos  Akadémia Területi szervezetével közös kuatást folytat. Bekapcsolódik minden értékes kezdeményezésbe.

Információ

A Miskolci Minorita Plébánia és az Éltető Lélek Alapítvány két pályázatot is kiírt erdélyi fiatalok számára. Az egyik irodalmi alkotások elkészítésére szól, melynek műfaja kötetlen: életrajz, novella, vers, esszé (fogalmazás), párbeszéd, monológ, dráma, forgatókönyv, bibliográfia stb. A másik képzőművészeti alkotások elkészítésére: Mindkettő témája: Kelemen Didák (1683-1744) templomépítő és iskolaalapító élete és munkássága, vagy élettörténetének, sokrétű tevékenysége egy részletének kiemelése (Pl. Kelemen Didák Északkelet-Magyarország, Erdély vagy a Felvidék területén folytatott küzdelmes hittérítő munkája, utazásai, az emberekkel való kapcsolata, vagy gyógyító tevékenysége; ezen életpélda üzenete a mai fiatalság számára, stb.). 

Projektek

Az Éltető Lélek Alapítvány egyik legfontosabb törekvése Kelemen Didák boldoggá avatásának segítése. Legutóbb dokumentumfilm készült a misszionárius életéről és kultusza áplásáról, aminek bemutatója Miskolc mellett, az Edelényi Kastélyszigeten, Nyírbátorban is megvolt, e mellett pedig Kelemen Didák születése és élete más helyszínein Erdélyben. Tavasszal láthatta a közönség Baksafalván azaz Kézdialmáson és Kézdivásárhelyen valamint Bőjte Csaba atya meghivására bemutattuk Déván is. A vetitést Csaba testvér és alapiványa gondozottai társaságában néztük végig. Beszélgettünk a misszionáriusról és azokról a törekvésekről, melyek egy atyát nagy cselekedetekre késztetnek. Bízunk benne, hogy az alkotás még sok helyre eljut!

szervezet Éltető Lélek Alapítvány
cím 3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 3.
adószám 18416448105
cégjegyzékszám 0018416448
bankszámlaszám 10700086-68936099-51100005 CIB Bank
web eltetolelek.hu
facebook facebook.com/eltetolelkalapitvany

Dokumentumfilm készült Kelemen Didákról. Nem született még olyan mozgóképes alkotás, amely a misszionárius életét foglalja össze és megmutatja ténykedésének fontos állomásait. A munka jelentősége e mellett abban van, hogy a szent életű minorita szerzetes kultuszépítését segíti és boldoggá avatási ügyét előmozdítja. A premier február végén Miskolcn lesz. A  munka egy részét azonban már látták szülőhelyének közelében Kézdivásárhelyen, ahol alma matere jogutója működik és a miskolci Nagyboldogasszony Minorita Templomban is. A film létrejöttét az Éltető Lélek Alapítvány kezdeményezte és finanszírozta. 

Alt

Miskolci és egri városnézést követően az egri minorita templomban az Isteni irgalmasság vasárnapja előtt misével zárta a programot az az erdélyi zarándokcsoport, amely Kelemen Didák szülőhelyéről, Baksafalváról azaz Kézdialmásról érkezett hozzánk. Pawel atya és Feri atya szolgáltatta a szertartást. A részletekről folyamatosan az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán közlünk fotókat és információkat. A csoport részt vett Kelemen Didák Ünnepén Miskolcon.

Eredményhirdetés Kézdivásárhelyen. A Kelemen Didák rajz és irodalmi pályázat nyerteseit köszöntötte az alapítvány egy helyi katolius templomban szerezett ünnepségen. A Nagy Mózes Líceum tehetséges diakjai remekeltek alkotásaikkal. Dr. Várhelyi Kriszrina, az alapitvány képviseletében adta át a díjakat - okleveleket és könyveket - és gratulált a fiataloknak. Az ünnepségen, ahogy már korábbi miskolci alkalmakkal is, elhangzott néhány az irodalmi munkák közül.

Megjelent Dr.Szabó-Tóth Kinga és Dr.Várhelyi Krisztina közös kötete a "Történelmi egyházak - modern társadalom" címmel. Azt a kutatás-sorozatot foglalja össze a tanulmánykötet, amelyen az utóbbi két évben közösen dolgozott az alapítvány, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola az egyházak szociális és gyermekvédelmi valamint oktatási tevékenységének feltárására.

FRISS BEJEGYZÉSEK