Éltető Lélek Alapító okirat
Alulírott Kalna Zsolt (született Miskolcon, 1966. október hó 7. napján, anyja neve: Dobos Piroska, lakik: 3564 Hernádnémeti, Rozmaring utca 14.) tartományfőnök, mint a Római Katolikus Nagyboldogasszony Plébánia (3525 Miskolc, Hősök tere 5.) alapító képviselője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:378. § - 3:404. §-ai, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet alapján határozatlan időre létrehoztuk a „Éltető Lélek” Alapítványt.
mérlegek
A dokumentumcsoportba tartozó csatolmányok hamarosan feltöltésre kerülnek.
beszámolók
A dokumentumcsoportba tartozó csatolmányok hamarosan feltöltésre kerülnek.
határozatok
A dokumentumcsoportba tartozó csatolmányok hamarosan feltöltésre kerülnek.
okiratok
A dokumentumcsoportba tartozó csatolmányok hamarosan feltöltésre kerülnek.