2024-04-25 15:00 - 2024-04-28 20:00
...

Kelemen Didák megemlékezés sorozat

Halálának 280. évfordulóján megemlékezés sorozattal tisztelgünk P Kelemen Didák minorita szerzetes szolgálata előtt, aki Miskolcnak szentelte életének legnagyobb részét.

· 2024. április 25-én 15.00 Emlékfa ültetés a Kelemen Didák Kollégium diákjaival közösen, majd koszorúzás

· A Tiszteletreméltó -Kelemen Didák szolgálata c. film vetítése a Jezsuita Gimnázium diákjainak.

· További filmvetítések az iskolákkal történő megegyezés szerint.

· Filmbemutató és beszélgetés a Miskolc Televízióban.

 • 2024. április 28-án 16.00 A Tiszavidék apostola címmel zenés irodalmi előadás a Minorita templomban a Versbarátok Köre előadásában
 • Ének Kelemen Didákról Lukács Zsófia és Kovács Kristóf előadásában. (Flach Antal kutatása során talált egy kottát, amelynek szerzője Kiss Teréz ferences harmadrendi nővér, aki halálos ágyán írta a szöveget és dalszerző Gróman János Dezső minorita szerzetes- neve ismerős lehet a minorita híveknek, mivel az elhurcolt szerzetesek emléktábáljánál rá is emlékezünk.)

· Április 28-án az esti szent misén megemlékezünk Kelemen Didákról a minorita templom és rendház alapítójáról.

· Dr. Gyulai Éva kutatása során az Aradi Levéltárból sikerült megszerezni a miskolci minorita kisgimnázium osztálykönyveinek anyakönyvét (1773-1816-ig. A Kelemen Didák által alapított gimnázium a mai Földes), amelyet beköttettünk és a kétkötetes dokumentumot nyilvánosan átadjuk Pawel Cebula minorita szerzetesnek, a Minorita Rend tartományfőnöke képviselőjének.

· Emléktábla elhelyezése a Páduai Szent Antal római katolikus székesegyház, Minorita templomban Aradon, az aradi magyar napok rendezvénysorozat eseményeként.

· további programok a hirdetőtáblán láthatók hétfőtől

 

Röviden Kelemen Didákról:

Assisi Szent Ferenc követője

Minorita ferences áldozópap, tartományfőnök, templomépítő és iskolaalapító, hittudós, szónok és író.

(Kelemen Didák a XVIII. század első felében élő minorita szerzetes, hittérítő és író volt, akinek munkássága Felső-Magyarországhoz kötődik. 1683-ban a háromszéki Baksafalván született, és 1744-ben Miskolcon halt meg. „Életműve szerves része az Egri Főegyházmegye török kor utáni lelki és szellemi megújulásának. … Kiemelkedő szerepe volt a miskolci Minorita templom és rendház felépítésében, és – mint az Dr. Ternyák Csaba egri érsek ajánló soraiban olvasható – bár többször is volt tartományfőnök, rendkívül szerény körülmények között élt Miskolcon.

Az előbbi idézet a Bogdan Adamczyk: Isten szolgája Kelemen Didák élete és tiszteletének kibontakozása. (Madách Egyesület Pozsony, 2014.) című doktori munkából származik. Ezen értekezés – többek között – megállapítja, hogy „Kelemen Didákot már életében szentként tisztelték, halála után pedig a nép nagyon érezte hiányát.” Nem véletlen ezért, hogy már az 1750-es években megindult, és még jelenleg is folyik boldoggá avatási eljárása. Ennek egyes állomásai részletesen olvashatók a hivatkozott doktori munkában.

Kelemen Didák jelentős irodalmi munkásságot is kifejtett. 13 kötet szerzője, melyek közül kiemelkedik a „Búzafejek” című munka.

Miskolci szolgálata: Minorita templom, rendház építése, iskola alapítása

Támogatók: III. Károly, Gróf Károlyi Sándor földbirtokos, gróf Erdődy Gábor egri püspök

• 1729 szeptember 24 Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe alapkőletétel főoltár mögötti falba

• 1730. iskolaalapítás a mai Földes Ferenc Gimnázium elődje

 • 1735 I ütem szentély, kétoldali kápolna Főoltár felszentelése E.G.

• 1743. Templomhajó, kápolnák, tornyok

• 1744 orogna

• Építésztervező: Giovanni Battista Caorle olasz építés

 

Szerzetesi és szolgálati állomásai:

 • 1702. november 28. belép a rendbe
 • 1704. november 21. szerzetesi fogadalom
 • 1708 pappá szentelés Eperjesen
 • 1713, 1728 tartományfőnök
 • 1704. Nagybánya hittérítés, kolostor újjáépítése, misszió Kolozsvár,
 • Eger 1713-1715 katolikus hit terjesztése, mohamedán vallás felszámolása, felújítás
 • Nyírbátor 1717-1723  Templom, rendház építés Szabolcs Szatmár, Szilágy, Bihar, nyírségi apostolkodás
 • Kolozsvár 1723-1726 Minorita letelepülés, Belvárosi templom
 • Fehérgyarma5 Csenger, Érkeserű templom, Nagykároly, Nyírbakta templomok visszaszerzése
 • Sajóvölgye Nem volt templom- 1728 Pozsonyi országgyűlés- szentbeszéd a rendeknek
 • Miskolc 1729-haláláig 1748-ig.

A Didák-ügy iratai a Szenttéavatási Kongregáció Levéltárában az 1343-as iktatószámot viselik, a ma már csaknem 4000 folyamatban lévő ügy között.

Szervezők: Monorita Nagyboldogasszony plébánia és az Éltető Lélek Alapítvány.

Remember these settings: 1
Alcím: Rendezvénysorozat