2018-02-18 19:00
...

A történelmi egyházak társadalmi szerepvállalásáról rendeztek nemzetközi tudományos konferenciát február 27-én Miskolcon, a városháza dísztermében. A rendezvényen a háttérkutatásban résztvevő szervezetek mutatták be elkészült tanulmányaikat.

A kutatásban részt vett az Éltető Lélek Alapítvány, a Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Munkabizottsága, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. – A tapasztalataok szerint a társadalom és az emberek nem ismerik kellőképpen az egyházak tevékenységét, azt, hogy a lelkészek és a plébánosok milyen összetett és bonyolult munkát végeznek – mondta el a konferencián Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány vezetője. – Olyan ellentmondások tapasztalhatók ezzel a témával kapcsolatban, hogy úgy gondoltuk, szükség van egy kutatásra, amely segíti az eligazodást - tette hozzá.

Horváth Zita, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár kiemelte: az egyházak társadalmi szerepvállalása a múltban is jelentős volt, a rendszerváltozás óta pedig újrapozícionálta magát. Ismét szerepet tud vállalni olyan területen is - a betegápolástól az oktatásig - amelyek nem tartoznak klasszikusan az egyházak feladatkörébe. A terület vizsgálata és kutatása nem csupán a jelen állapot rögzítése szempontjából jelentős, hanem azért is, mert a kutatócsoport feltárhatja, melyek azok a kapcsolódási pontok, amelyek mentén a jövőben, ugyanazért a célért, együtt tudnak működni.

Pfliegler Péter alpolgármester köszöntőjében arról szólt, örömmel biztosították ennek a rangos rendezvénynek a helyszínét. Mint mondta, nem lehet valóságos egyház, társadalmi szerepvállalás nélkül:a szegények, a hajléktalanok, az árvák, és az elesettek segítése, az oktatás – ezek mind az egyház társadalmi szerepvállalásának színterei.

Ahhoz, hogy megértsük a mai modern korban az egyházak szerepét, fontos a történelmi visszatekintés. Kiemelendőnek tartom az újkorban az egyházak szociális szerepvállalásának átformálódását – erről Alakszainé Oláh Annamária, a Miskolci KÉSZ elnöke beszélt. Mint mondta, az egyház évszázadokon át szinte kizárólagos szociális szerepvállaló volt. Ehhez a küldetésükből fakadó tevékenységhez kicsit nehezen találnak vissza az egyházak - egy kicsit ennek a folyamatáról is szól a konferencia.

A Kárpátaljai Magyar Főiskola berkein belül működő Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont szintén részt vett a kutatásban. Ők a kárpátaljai történelmi egyházak társadalmi szerepvállalását mérték fel. – Számos interjút, illetve kérdőívet készítettünk főiskolás, történész hallgatók bevonásával – részletezte Darcsi Karolina, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatója. – Megpróbáltuk feltérképezni, hogy a református, a görögkatolikus és a római katolikus egyház milyen tevékenységeket folytat vidéken. Arra is kíváncsiak voltunk, melyek azok a tevékenységek, missziók, amelyekkel aktívan bekapcsolódnak a magyar közösség életébe - hangoztatta a kutató.

– A kutatások alapján kirajzolódott, hogy napjainkban a szociális ellátás, a gyermekvédelem és a roma pasztoráció területén a legerőteljesebb az egyház társadalmi jelenléte amegyénkben – hangsúlyozta Havasi Virág, a Miskolci Egyetem docense. – Többféle módszerrel dolgoztunk: egyrészt online kérdőívvel kerestük meg a megye lelkészeit, másrészt sok interjút is készítettünk egyházi személyekkel,  intézményvezetőkkel.

A kutatás 2016-ban kezdődött, és 2017 második felében fejeződött be. A Szellem és tudomány című folyóiratban már megjelent egy publikáció az eredményekről és magáról a kutatásról, most pedig várják az egyházi személyek hozzászólásait, észrevételeit, hogy egy könyv kiadására is sor kerülhessen. A kutatás során körülbelül 50-70 interjút készítettek el egyházi személyekkel és intézményvezetőkkel, a kérdőíves kutatások mellett.

A konferencia védnökei Kriza Ákos, Miskolc város polgármestere, Torma András, a Miskolci Egyetem rektora és Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora voltak.

 

Remember these settings: 1
Alcím: konferencia a városházán