2021-09-16 09:00 - 2021-09-17 15:00
...

Az MTA Miskolci Területi Bizottsága, az Éltető Lélek Alapítvány és

a Miskolci Egyetem Kreatív Régió-munkacsoportja

Regio et religio – Hívek és felekezetek Észak-Magyarországon

(múlt és jelen) címmel nemzetközi interdiszciplináris konferenciát szervez

Miskolcon 2021. szeptember 16–17-én (csütörtök–péntek).

Helyszín az MTA MAB székháza.

 

A konferencián 21 előadás hangzik el,  a kutatók, előadók bemutatják a térség felekezeteinek tevékenységét, változatos, érdekes, szerteágazó összefüggéseit. Kuriózum az Intelmek (Szent István király intelmei Szent Imre herceghez) c. rendkívüli produkció, amelyet Újhelyi Kinga Jászai Mari-díjas színművész és Lukács Miklós Magyar Örökség-díjas cimbalom művész mutat be a Zenepalotában szeptember 16-án 17 órakor.

A konferencia védnöke: Prof. dr. Berkő Péter az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB) alelnöke. A részletes program megtalálható a www.eltetolelek.hu honlapon és az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán.

 

Program

 

2021. szeptember 16. csütörtök

9.00–10.00 Regisztráció

10.00 A Védnök és a Szervezők köszöntője

10.20 Dr. habil. Dolhai Lajos

A felekezetek helyzete regionális és transzregionális szinten

10.40 Gecse Attila

Az ökumené napjainkban

11.00 Dr. Kecskés Judit

Keresztnév – vallás – identitás

11.20 Dr. Bodnár Mónika

Egy elnéptelenedő görögkatolikus település

– Tornabarakony – egyháztörténete

 

11.40 Kávészünet

 

12.00 Dr. Lengyel Gyula

A társadalmi változások hatása az észak-magyarországi

régió családjainak hitéletére

12.20 Dr. Várhelyi Tamás

Felekezetek szerepe a bortermelésben és borgazdaságban

12.40 Molnár Dávid

A munkáskérdés és a szocializmus megjelenése az egri

főegyházmegye papságának irodalmi tevékenységében

a dualizmus időszakában

 

13.00 Ebédszünet

 

14.00 Dr. habil. Kónya Annamária

Református egyház a felső-zempléni mezővárosokban 16–18. században

14.00 Prof. dr. Kónya Péter

Zsidók felső-zempléni és ungi mezővárosokban

a 18. és 19. században

14.40 Sziszkoszné dr. Halász Dorottya

Izraelita élettörténetek az abaúji Cserehátról

 

15.00 Kávészünet

 

15.30 Dobos Marianne

Ugye, atyafiak vagyunk? Kelemen Didák atya a hit és

a szeretet igehirdetője

15.50 Dr. Várhelyi Krisztina

A református és katolikus Rákócziak rezidenciája:

Felsővadász – Egy jövőbeni történeti emlékhely

16.10 Máger Ágnes

A szendrői plébániatemplom (egykori ferences templom)

jelenkori freskóinak ikonográfiai programja

 

Kísérőprogram

„Intelmek” (Szent István király intelmei Szent Imre herceghez)

Előadja: Újhelyi Kinga színművész − ének és szövegmondás;

               Lukács Miklós cimbalomművész – cimbalom

Helyszín: Zenepalota (Miskolc-Belváros, Bartók Béla tér 1.)

 

2021. szeptember 17. péntek

 

8.30–9.00 Regisztráció

9.00 Dr. Limbacher Gábor

Kegyhely-, zarándokhely-, búcsújáró hely-példák

Észak-Magyarországról

9.20 Dr. Lengyel Ágnes

Felekezetek és nemzetiségek egy nógrádi településen

9.40 Dr. habil.Tengely Adrienn

A hitbuzgalmi társulatok az Egri Főegyházmegyében a 19–20. században

10.00 Dr. Horváth István

Katolikus egyházmegyei határok változása a régióban a 20. században.

 

10.20 Kávészünet

 

10.40 Dr. habil.Szabó-Tóth Kinga

„Menjetek be a szoros kapun!” Az egyházak társadalmi-

szociális szerepvállalása a régióban

11.00 Dr. B. Kovács István

Etnikumok és felekezetek Rimaszombatban

a 16–18. században

11.20 Dr. habil. Gyulai Éva

Felekezetek az abaúji Csereháton a 18. században

11.40 Szabó Roland

A kányi görögkatolikus parókia Trianon után

12.00 Hozzászólások, vita, a konferencia zárása

13.00 Fogadás a konferencia résztvevőinek

 

Kísérő program

14.30 A miskolc-diósgyőri Szűz Mária Szent Neve műemléktemplom

(Miskolc-Diósgyőr, Puskás Tivadar u. 1.) és a

WOW Szabadidő Park – Tündérkert

(Miskolc-Diósgyőr, Tokaji Ferenc u. 63.) megtekintése.

 

 

Remember these settings: 1
Alcím: nemzetközi interdiszciplináris konferencia