2021-09-19 10:15
...

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében Kézdivásárhelyen a Nagy Mózes Elméleti Líceum főépületében a tegnapi tanévnyitó ünnepségen felavatták P. Kelemen Didák (1683–1744) bronz domborművét. A fennállásának 341. évét ünneplő alma materben harminc osztályban 735 tanuló kezdte meg az új tanévet.

Nagy Mózes első, kiváló növendékének, a Magyarország-szerte ismert hittérítőnek – akinek a boldoggá avatása folyamatban van –, templomok és iskolák alapítójának az emlékplakettjét Máger Ágnes miskolci festő- és szobrászművész készítette, és a miskolci minorita plébánián 1995-ben Kartal Ernő minorita szerzetes által alapított Éltető Lélek Alapítvány adományozta a kantai középiskolának.

Az avatóünnepségen Didák atya munkásságát és szentéletű cselekedeteit Hajlák Attila István iskolalelkész, imecsfalvi plébános méltatta. Didák atya Égből építsünk házat verssorát idézve emlékeztetett arra, hogy Kelemen Didák Baksafalván (a mai Kézdialmáson) született egyszerű székely családban, tizenhárom évesen az akkor alakuló kantai iskolának az első diákjai között volt az egyik legkiválóbb. Innen Magyarországra került a tanulni vágyó székely ifjú, aki huszonegy évesen tett örök fogadalmat a minorita rendben, huszonöt évesen szentelték pappá, és harmincnégy évesen már a szerzetesrend egyik vezetője volt. „Ma Kelemen Didákot a keresztény hit apostolaként tiszteljük, aki templomokat, iskolákat, kolostorokat alapított, önfeláldozóan a testi-lelki szenvedők mellé állt. Kelemen Didák példája arra serkentsen, hogy égből építsünk házat és az ő lelkesedése, odaadása, kitartása, székely szellemisége és jelleme legyen példakép számunkra” – hangsúlyozta az iskolalelkész.

A méltatást követően Bejan András igazgató felolvasta az adománylevelet. „Kívánjuk, hogy a jövőben is a nagy múltú elődök példáját követve a líceum a magyarság összetartozásának sikeres bástyája legyen, ez a szellemiség továbbra is kösse össze Miskolcot és Háromszéket” – írta többek között Holndonner Ferenc és Várhelyi Krisztina, az adományozó alapítvány volt és jelenlegi vezetője. A műalkotást Vargha Béla, a kantai Szentháromság-templom plébánosa, Kézdi-orbaiszéki római katolikus főesperes és Bejan András igazgató leplezte le. A domborművet a főesperes áldotta meg. Az ünnepségen szavalattal és énekszóval közreműködtek az iskola diákjai: Nánia Hanna, Nánia Hilda és Lukács Boglárka.

Remember these settings: 1