2023-06-06 19:30
...

– A versek megszerettetésén túl az a fő célunk, hogy az Isten felé mutató művészeten keresztül a résztvevők, s velük együtt felkészítőik, hozzátartozóik, s hallgatóik értékrendje, identitása erősödjön, s a versek üzenetét ,,kihallva” megtalálják a helyes utat a nap, mint nap jelentkező kihívások között – mondja dr. Hortai Rita, az Isten a szeretet című szavalóversenyt szervező „Versbarátok Köre Alapítvány” nevében. 

– Ez a verseny igazából már a 3. része egy sorozatnak. Hogyan kezdődött?
– A választ az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) meghirdetéséig lehet visszavezetni. A 2017. május 20-án kiadott püspöki körlevél szíven talált: „Krisztus rajtunk keresztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, a béke, az igazságosság és az irgalmasság ajándékait. Az Eucharisztia ugyanis Krisztus megváltó művének jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad, hogy átformáljuk magunk körül a világot.” Ekkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy mi, „Versbarátok köre”, mint hívő verskedvelők, amatőr előadók, saját adottságainkkal járuljunk ehhez a nemes és nagy horderejű programhoz.

Kis csoportunk már eddig is ezen az úton próbált munkálkodni, mondhatnám – kicsit fennkölten –, hogy a szakrális művészetből merítettük és merítjük a műsoraink témáit, így nem állt messze tőlünk ennek a krisztusi küldetésnek a felvállalása, saját lehetőségeinkhez mérten… De hozzátartozik a szavalóverseny alapötlethez az is, hogy édesanyám tíz évesen résztvevője lehetett az előző budapesti, 1938-as kongresszusnak, egy hatalmas horderejű rendezvénynek. Gyakran emlegette: „Milyen grandiózus szervezés, micsoda összefogása volt ott a magyar egyházak és az egész magyar nép részéről!” 1938! Gondoljunk bele! Olyan történelmi helyzetben éltek, amikor szilárdan ki kellett állni a hitükért, a magyarságukért, a megmaradásért. Akkor is – most is! Trianon után ez volt az első, nagy lehetőség, amikor meg tudta mutatni magát népünk. Demonstráció volt ez, bátor kiállás minden résztvevő részéről! És akkor megtette az ország!… Anyukám elbeszéléséből megértettem, hogy a 2020-ra meghirdetett eseménynek hegyeket megmozgató ereje és hatása lehet…
– Rengeteg program kapcsolódott a NEK-hez, s az Önöké is nagyon szépen beleillett a koncepcióba. Beszélgetéseink alkalmával mindig hangsúlyozta, hogy azért lehetett olyan sikeres a program, mert a Szentlélek is ,,részt vett” a szervezésben…
– Ez pontosan így történt, voltak nehézségek, amelyek aztán ,,észrevétlenül” feloldódtak…
– Nem csak a versenyt szervezték, de irodalmi körük konkrét műsorokkal is hozzájárult a kongresszusra való lelki felkészüléshez…
– Igen, a kongresszus címével – „Minden forrásom belőled fakad” – kéthavonként példaértékű egyházi személyek, hívő költők, papköltők életét dolgoztuk fel verses-zenés irodalmi összeállítások keretében. Zömmel olyan emberekét, akiknek a munkásságában, tevékenységében, hitvallásában érezhetően jelen volt a mély hit, s az Eucharisztia. Így esett a választás pl. Páli Szent Vincére, Sík Sándorra, Dsida Jenőre, Kelemen Didákra, Mécs Lászlóra, Babits Mihályra, Reményik Sándorra és Wass Albertre. Igyekeztünk olyan költőkkel-papköltőkkel is foglalkozni, akiket nem nagyon ismernek, még a tankönyvekben sem mindig szerepelnek, mint például Harsányi Lajos. A kongresszushoz közeledve „Corpus Christi” címmel magáról az Eucharisztiáról állítottunk össze műsort, melyet a miskolci templomokon kívül, Veszprémbe is elvittünk.
–  A szavalóverseny a Covid-járvány miatt – a kongresszussal együtt – eltolódott. Ez mennyiben változtatta meg a terveket?
– Igazából csak annyiban, hogy a verseny válogatóját online kellett meghirdetnünk. A döntő/gálát még a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszus előtt, nyáron megtartottuk, ebben sokat köszönhettünk Zsuffa Tündének, a NEK sajtófőnökének. A zsűri elnöki tisztét Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő vállalta el, de a NEK főtitkára, dr. Fábry Kornél atya is aktívan részt vett az eseményen. Meghívásunkat Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány elnöke, és Petrás Mária Prima Primissima- és Magyar Örökség-díjas népdalénekes, keramikus is elfogadta. A program levezetője Farkas Erzsébet, a Szent István Rádió munkatársa volt.
– Végül is nem a kongresszushoz kapcsolódó egyszeri esemény maradt a verseny.
– A NEK és a rendezvényünk sikerén felbuzdulva, valamint Erdő Péter bíboros úr és Fábry Kornél atya szavait megfogadva, miszerint „vigyük tovább a NEK gyümölcseit”, döntöttünk a versenyünk évenkénti megrendezéséről. A NEK szellemiségének továbbadását tűztük ki célul a verseken keresztül, a Szentlélek gyümölcseit felhasználva. Tavaly a kirobbant háború kapcsán a „békesség” gyümölcsét helyeztük előtérbe, „Legyél a béke követe!” felhívással, az idei versmondóversenyünk fő témája pedig a „szeretet” lesz, „Isten a szeretet” címmel. Nem véletlenszerűen választottunk ezt – látva külsőben és belsőben is meggyengült világunkat –, hiszen hitünk szerint minden probléma és nehézség megoldó kulcsa a szeretet. Jézus Krisztus nem véletlenül hirdette ezt földi életében nagyon tudatosan és nyomatékosan.
– Szerepelnek még más tervek is ebben az évben?
– Szervezünk egy nyári Szakrális Versművészeti tábort, melyhez segítséget a Mindszenti Plébániától, Juhász Ferenc plébánostól kapunk, aki a helyszínről és a segítségéről biztosított minket. A költemények és az egyéb művészeti ágak iránt érdeklődő fiataloknak (10-20 éveseknek) szeretnénk július 10. és 14. között élvezetes, hasznos nyári napokat adni… Ezen kívül továbbra is tervezzük irodalmi összeállításaink bemutatását, két havi rendszerességgel, amelyekben Jézus Krisztus által meghagyott isteni-emberi értékeket szeretnénk továbbadni, hogy ez is kapaszkodót adjon a mai életünk viharaiban.

A szavalóverseny elődöntőjét május 12-én tartják, jelentkezési határidő: május 1. Ezt megelőzi május 7-én a Versbarátok köre Isten a szeretet című irodalmi műsora, részben ráhangolódásként a versenyre. Mindkét program helyszíne a miskolci Mindszenti Plébánia Millenniumi terme, ahová szeretettel várják az érdeklődőket.
A döntő/gála szeptember 23.-án lesz, a Miskolcon első alkalommal megrendezésre kerülő Ars Sacra Fesztivál keretében, amely a 2007 óta évente szervezett budapesti rendezvénysorozathoz kapcsolódik. A fesztivál nyitó napján, szeptember 16-án elhangzik a ,,versbarátok” „Győzzön a Te békéd!” című verses-zenés műsora is.

Remember these settings: 1
Alcím: Beszélgetés dr. Hortai Ritával, a NEK gyümölcseit továbbvivő szavalóverseny főszervezőjével