2023-03-21 12:00
...

KERESD A BÉKÉT! A miskolci Éltető Lélek Alapítvány – a magyarországi Ars Sacra Fesztivál miskolci programsorozatának idei szervezőjeként – felhívást intéz a régióban működő zeneszerzők részére, a programsorozat „Keresd a békét!” mottójának szelleméhez kapcsolódó zenemű alkotására. A felhívás egyrészt Miskolc nagymúltú kóruskultúrájának további ápolását, másrészt a miskolci, ill. Miskolc vonzáskörében élő zeneszerzők alkotói tevékenységét és újabb szakrális kompozíciók születését szeretné támogatni. A felhívás kórusok/énekegyüttesek által előadandó (esetleg hangszerekkel kísért), az egyetemes béke vágyát kifejező zeneművek alkotására vonatkozik, melyek terjedelme ne legyen több 5 percnél, nehézsége ne haladja a félamatőr együttesek képességeit és viszonylag hamar elsajátítható legyen.

Az előadói apparátussal kapcsolatban a következő összeállításokat javasoljuk: 1. hangszerkíséret nélküli, többszólamú nőikar vagy vegyeskar 2. többszólamú nőikar vagy vegyeskar, orgona vagy zongora (ad. lib. + 1 szólóhangszer) kíséretével Egy jelentkező több és többféle összeállítású kompozíciót is benyújthat.

A művekhez választandó szövegek kapcsán nem kikötés, de örömmel vesszük ha annak alkotója miskolci kötődésű. Ha a szöveg alkotója ma is él vagy kevesebb, mint 70 esztendeje hunyt el, annak szerzői jogi viszonyait a szöveget megzenésítő személynek kell rendeznie, a szerzők között létrejött megegyezés dokumentumát pedig mellékelnie kell a beadott kompozíció anyagához.

A kompozíciókat digitálisan megszerkesztett, pdf formátumú kotta formájában és jeligével kérjük elküldeni 2023. május 12. éjfélig a flachtoni@gmail.com e-mail címre. A műveket elismert miskolci karnagyok fogják véleményezni, tagjai: Balásné Molnár Ildikó, Gergely Péter Pál, Halmainé Újvári Mária, Regős Zsolt és Szűcs Sándor.

A beérkezett kompozíciókból – azok mennyiségének, minőségének és előadhatóságának függvényében – ugyanez a szakmai csoport fogja kiválasztani saját együttese számára a gálakoncerten felhangzó műveket, amely 2023. szeptember 24-én (vasárnap), 18 órai kezdettel kerül megrendezésre a miskolci Művészetek Házában.

A három legkiemelkedőbbnek tartott kompozíciót – a szakmai csoport véleménye alapján – az Éltető Lélek Alapítvány 50.000, 30.000 és 15.000 forintnyi pénzbeli jutalomban is részesíti. A díjak átadására szintén a gálakoncert keretében kerül sor.

Bármilyen vonatkozó kérdéssel kapcsolatban további információk: Flach Antal (a programsorozat zenei koordinátora), tel: 06 20 524 2240 Miskolc, 2023. február. 17. Dr. Várhelyi Krisztina – a programsorozat főszervezőj

Remember these settings: 1
Alcím: Pályázat zenemű megalkotására