2022-08-16 13:15
...

ARS SACRA ALAPÍTVÁNY  

II. János Pál pápa Ecclesia in Europa című enciklikájában megújulásra hívta Európa nagyvárosait, hogy új lendülettel, a jelenkor kihívásainak megfelelően mutassuk be hitünk gazdagságát a világnak. Szentatyánk indítására Bécs, Párizs, Lisszabon és Brüsszel főpásztorainak közös elhatározásával, valamint az Emmanuel Közösség támogatásával megfogalmazódott a városmissziók terve.  A Főváros hamar csatlakozott a kezdeményezéshez, Erdő Péter bíboros úr 2007-re hirdette meg a városmisszió évét Budapesten.
 
Dragonits Márta, Kolek Ildikó, Toroczkay Ilona alapítók – úgy gondolták, hogy bekapcsolódva a nagyszabású missziós feladatba, a művészetek segítségével szólítják meg Budapest város különböző vallású, világnézetű lakóit, és megrendezzük az Ars Sacra Fesztivált és a Nyitott Templomok Napját. Felbuzdulva a lelkes visszajelzéseken, 2008-ban létrehozták az Ars Sacra Alapítványt, amelynek célja a különböző művészeti ágakon belül felszínre hozni és népszerűsíteni a szakralitást. Így 2007 óta minden év szeptember harmadik hetén, a Kulturális Örökség napjaival egy időben megrendezzük az Ars Sacra Fesztivált kísérőrendezvényeivel, a Nyitott Templomok Napjával és 2016 óta az Ars Sacra Filmfesztivállal. Magas művészi színvonalú kulturális programsorozataikkal minden szépre és jóra fogékony ember számára biztosítja annak lehetőségét, hogy értékvesztett világunkban a művészeteken átszűrődő remény, a bennük rejlő szépség segítségével tekintetét, szívét, lelkét felemelve közelebb kerüljön a valódi értékekhez, az Igazsághoz. A Budapestről indult kezdeményezés országossá lett, majd határokon átívelve egyre nagyobb körben hirdetik és erősítik a valódi értékeket: a szép, a jó és az igaz béke iránti igényt. Tavaly az az Ars Sacra Alapítvány szervezte 52. Eucharisztikus Kongresszus kulturális programjait.

Az Ars Sacra Alapítvány kezdeményezéséhez a Miskolcról - többek között - az Éltető Lélek Alapítvány tavaly sikeresen csatlakozott. Ez lehetővé tette, hogy a helyi programok országos nyilvánosságot kapjanak. Az idén részben az alapítvány tevékenysége által szervezett programokat illesztettünk az országos fesztivál rendszerébe, valamint támogatunk olyan helyi kulturális eseményeket, amelyek méltán érdemesek arra, hogy országosan is megismerjek ezeket az értékeket. Az ARS SACRA fesztivál szinte minden napjára sikerült olyan nívós és egyedi programokat megszervezni, amelyek országosan és a helyi közönség részére különleges élményt nyújtanak. Az ökomenikus szellemiségű kulturális programokra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

ARS SACRA ORSZÁGOS KERESZTÉNY FESZTIVÁLHOZ CSATLAKOZÓ PROGRAMOK

AZ ÉLTETŐ LÉLEK ALAPÍTVÁNY KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
 

FAGYÖNGY

IRODALMI MŰSOR SEBESTYÉN MÁRTA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÉS MEGEMLÉKEZÉSSEL

Tudomány és Technika Háza

2022.09.17.

Kezdési időpont: 17:00.

A FAGYÖNGY Berta Eleonóra legújabb népszerű verseskötetének és korábbi köteteinek bemutatása. A verseket a nemrég megrendezett Dr Kriza Ákos emlékére rendezett népművészeti tehetségkutató verseny győztesei adják elő, ahol Sebestyén Márta volt a zsűrielnök, és díszvendége lesz a programnak.
 

A program bemutatása

Berta Eleonóra őszinte, érzelmekkel teli alkotó. Meglepetésszerűen jelentek meg egymás után művei, amely azt mutatja, hogy régóta foglalkoztatják a kötetekben megjelenő témák. A Covid járvány alatt vezetett Lélekrajz c. naplójában meglepő nyitottsággal vall életéről, családjáról.
A verseit és novelláit a nemrég lezajlott XI. "Dunán innen, Tiszán túl" Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti és tehetségkutató Dr. Kriza Ákos emlékére rendezett verseny győztesei mutatják be. (A Kriza család nagy múltú erdélyi család és Dr. Kriza Ákos Miskolc város polgármestere volt).
 
Ennek a versenynek zsűri elnöke és szakmai vezetője Sebestyén Márta, aki a Fagyöngy című előadás díszvendégeként szerepel. A verseny védnöke Böjte Csaba ferencesrendi szerzetes volt és nagy megtiszteltetésnek tekintjük a programunk támogatását. A színes előadásban a néptánc, népmese, népzene, népdal verseny fiatal tehetségeinek legjobbjai lépnek fel.
A rendezvény szervezője az Éltető Lélek alapítvány mellett a Civil Összefogása Fórum Miskolci Klubja.

 

VIHULA MIHAJLO ‒ UTRY ATTILA

KÁIN BÉLYEGE

opera op. 93 koncert módban

 

Miskolc Magyar Tudományos Akadémia MAB székház

3525 Miskolc, Erzsébet tér 3.

2022. szeptember 19. 17 óra

Hazánk operaéletének fontos eseménye Vihula Mihajlo zeneszerző „Káin bélyege” című új operájának koncert-szerű premierje Miskolcon. Utry Attila librettójára íródott alkotás néhány ma is fontos kérdésre keresi a választ. Mózes első könyve meséli el az első emberpár két fia, Káin és Ábel történetét.


A program bemutatása
A 2022-ben írt opera miskolci ősbemutató. Az Ószövetség szerint Ábel áldozatát elfogadja az Úr, Káinét nem. Káin mérgében megöli Ábelt. Ettől kezdve az emberiség történelme két szálon fut. Az eredeti „paradicsomi” állapothoz Istenhez való visszatérés, és az elpártolás drámai történeteinek szálán. Isten megátkozza Káint: a föld ne teremjen többé neki, és legyen földönfutó bujdosó, de később ad neki még egy esélyt. Nem kell félnie, és megbélyegzi, hogy senki meg ne ölje.
Káin letelepszik Édentől keletre, házat, családot, hazát alapít. Leszármazottjai első szülött fiától Énoch-tól, Matuzsálemen át Noéig követhető a Bibliában. Énoch első ószövetségi prófétaként világosan látta az emberiség kezdetét és végét, a bűn – bűnhődés – megtérés eredeti isteni programját. Ő az, aki visszavezeti népét Istenhez. Énoch fia Lámech viszont az elpártolás drámáját indítja el ismét. A bűn újra elharapózik, mely az emberiséget érő első nagy pusztításig, a vízözönig tart. Énoch könyvében, mely qumráni tekercseken olvasható, ezután ismét új, békés világot prófétált, mely esélyt ad az emberi fajnak arra, hogy visszatérjen az Igaz Istenhez. Fontos megjegyezni, hogy Káin, ősszülei és testvére Ábel, a nyájak, pásztorok és aklok védőszentje szerepe az emberiség üdvtörténetében szintén jelentős. Lényegében erről szól ez a opera.
Az első részben dicsérjük az Urat, a Teremtést és igyekszünk némi „rokonszenvet” ébreszteni ősszüleink iránt az Édenkertből való kiűzetésük, emberi gyengeségük miatt, és engesztelődést kérni a Teremtőtől Ádámért, Éváért, Ábelért és Káinért. Az írásos emberi kultúra kezdetétől a Teremtő kinyilatkoztatta törvényeit a Tízparancsolatban. Az Ötödik Parancsolat: „Ne ölj!”, de az első gyilkosság a kiűzetés után, mintegy „hozzáadódik” az „áteredő bűnhöz”, mely a keresztséggel törölhető el. Káint nem engedte megbosszulni, megölni az Úr, ezért jelölte meg.
Az opera második részében (Káin jutalma, Énoch próféciái). Beleolvasunk a Holt-tengeri (qumráni) tekercsek közül Énoch Könyvébe, a profetikus műbe, amely kötődik Káin és Ábel tragédiájához, az emberiség és KÁIN további sorsának alakulásához. Utalunk arra, hogy Énoch megjövendölte a karácsony és húsvét misztériumát is. A történelmi-antropológiában az Istennel szembeni lázadás, bűn és bűnhődés, visszatérés, majd ismételt elpártolás cirkulál az idők kezdete óta. A kérdések a következők: felelősek-e a szülők/nagyszülők-gyermekeik/unokáik jó vagy rossz cselekedeteiért? Van-e egészen becses és teljességgel becstelen ember? Az életben hagyott gyilkos, vajon nem pusztít tovább? A Messiás születése, és feltámadása elegendő hitalap ahhoz, hogy a kereszténység világvallássá váljon, és maradjon.

Szereposztás:
• KÁIN – Kolozsi Balázs
• ÁBEL / MATUZSÁLEM – Marozsán Zoltán
• ÚR hangja / ÉNOCH – Demeter Sándor
• ÁDÁM / FÉRFI (Káinista) – Zán András
• ÉVA / MÁSODIK NŐ (Káinista) – Vajda Éva
• AWAN / ELSŐ NŐ (Káinista) – Zamatócky Florianna
 
Vihula Mihajlo zeneszerző, gitárművész, pedagógus. 2008-ban a Siófoki Nemzetközi Művészeti versenyen gitárművészként arany diplomát nyert. A Miskolc MJV két alkalommal is kitüntette a kultúra terjesztéséért. 2013-ben a NobilArt Művészeti Egyesület és a SEGOVIA Gitárszaküzlet által kiírt nemzetközi zeneszerzői versenyen II. díjat nyert. 2015-ben a Nemzeti Művelődési Intézet a "PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE" díjat adományozta Vihula Mihajlónak.
 
Dr. Utry Attila Jenő író, népművelő, főiskolai docens, a kommunikációtudomány doktora, Tíz önálló kötet szerzője.
Szervezők. Éltető Lélek Alapítvány, Civil Összefogás Fórum Miskolci Klubja, Magyar a Magyarért Alapítvány.

 

A TISZTELETREMÉLTÓ - KELEMEN DIDÁK SZOLGÁLATA 

FILMBEMUTATÓ

 

1085 Budapest, Horánszky u. 20. Párbeszédek Háza

2022. szeptember 24. | 18:00 óra

2022. szeptember 20. 16 óra Kelemen Didák Kollégium 3525 Miskolc Kelemen Didák u. 1.

A filmalkotás Kelemen Didák minorita misszionárius szolgálatát kíséri végig. A film bejárja életének helyszíneit, s olyan interjúkkal építi kultuszát, melyekből kiderül, mit hagyott örökül az utókornak. Megemlékezik nemes cselekedeteiről, vázolja a kultuszépítés folyamatát, segítve boldoggá avatását

A program bemutatása

A filmet az Éltető Lélek Alapítvány koncepciója alapján a Minorita Renddel együttműködve a BLUEPIXEL Kommunikációs és Produkciós Iroda készítette. Az alkotás rendezője Czikora Ágnes. P. Kelemen Didák minorita szerzetes 1683-1744 között élt, számos templom, iskola rendház alapítója, hittérítő és író. Az alkotás a minorita misszionárius szolgálatát kíséri végig és felhívja a figyelmet csodálatos életműre. A film megszólalói között van: Dr. Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke és Kalna Zsolt minorita szerzetes, akik az atya egyházban betöltött szerepét méltatják. Dr. Gyulai Éva, történész muzeológus, a korról és a Kelemen Didákhoz kapcsolódó épített örökségről beszél. Dr. Szabó-Tóth Kinga szociológus, a misszionárius társadalomra gyakorolt hatására világít rá. Tóth Sándor szobrászművész, a hittérítőt több mint fél tucat alkotásban örökítette meg; Rancz Teréz, a Kelemen család leszármazott rokona, a családi hagyományokat eleveníti fel és Dr. Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány képviselője, aki a film koncepcióját állította össze és a szerzetes kultuszépítését mozgatja. A filmben nyilatkozik a Kelemen Didák boldoggá avatását segítő korábbi római posztulátor mellett számos olyan egyházi és világi ember is, aki valami módon az atya szellemi örökségét őrzi, és arról számot tud adni. Az alkotás közreműködője Kincses Károly, a Miskolci Nemzeti Színház művésze. A film olasz és lengyel felirattal is elkészült. A Minorita Rendtartománynak Gdanskban van a központja és a tartományfőnök lengyel. Tiszteletükre és a magyar lengyel kapcsolatok erősítése érdekében lengyel felirattal elkészült film bemutatására is sor kerül. A filmalkotás célja, hogy Kelemen Didák példás életművét minél többen megismerjék. A filmbemutató után az alkotók közönségtalálkozóra várják szeretettel az érdeklődőket.

 

LEGYÉL A BÉKE KÖVETE!

VERSMONDÓVERSENY

2022. szeptember 22. | 15:00 óra
Kelemen Didák Kollégium
3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 1. | 

Legyél a béke követe címmel nemzetközi versmondó verseny szervezése. A tavalyi sikeres rendezvény hagyományát követve több civil szervezet együttműködésével 10-19 éves korosztály részére szervezzük. Az elődöntők előtt háziversenyt rendezünk a felkészülés érdekében.

A program bemutatása

Legyél a béke követe címmel nemzetközi versmondó verseny szervezése. A tavalyi sikeres rendezvény hagyományát követve több civil szervezet együttműködésével 10-19 éves korosztály részére szervezzük. Az elődöntők előtt háziversenyt rendezünk a felkészülés érdekében.
Legyél a béke követe! Hogyan?

Jelentkezz versmondó versenyre, a címben megadott témájú költeménnyel!

A Miskolci Versünnep, hagyományteremtő szándékkal, tavaly, az 52. Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan szerveződött. A világesemény szellemét követve az idén is megrendezzük a versmondó versenyt: a Legyél a béke követe! címmel.
Nevezési határidő: 2022. szeptember 16.

E-mail: 56.rita@gmail.com, varhelyikrisztina@hotmail.com

Házi verseny a Kelemen Didák Fiúkollégiumban a jobb felkészülés érdekében, ahol
Dr. Hortai Rita, Asztalos Julianna és Garamvölgyi Attila lesz a zsüri tagja.

Majd elődöntő, és döntő következik.

• Kötelező vers – A Szeretet himnusza Szent Pál apostol levele a Korinthusiakhoz
(1Korinthus 13) Több változata ismert!

• Szabadon választott vers – a címben megadott témakörben az egyetemes magyar
irodalomból, maximum. 3 perc terjedelemben.

Korcsoportok:
• 10-14 éves korcsoport

• 15-19 éves korcsoport

Résztvevők köre:

• Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén lakók, vagy hozzájuk kötőtő fiatalok
és Erdélyből és Felvidékről meghívott versmondó csoportok.

 

LEGYÉL A BÉKE KÖVETE A VERSBARÁTOK KÖRÉVEL!

Nyitott Templomok | 2022
2022. szeptember 17. | 17:00 óra
Miskolci Jézus Szent Szíve Sziklakápolna
3519 Miskolc, Brassói utca 40. | 

A "Győzzön a Te Békéd!" című előadás kapcsolódik az örök érvényű isteni parancshoz -„..éljetek békében egymással!..- és napjaink aktuális történéseihez.
Összeállításunk, a háború borzalmaitól vezet a vágyott béke és biztonság felé, a Hit, Remény és Szeretet útján keresztül.

"Versbarát körünk" alapvető emberi értékek (Erkölcs, Igazság, Béke, Szeretet, Erőszak-nélküliség) továbbadására törekszik, isteni útmutatás alapján, hagyományos keresztény értékrend szerint. Összeállításainkban próbáljuk felmutatni, a megőrzésre és továbbadásra érdemes erények jelentőségét (Isten-hit, Hazaszeretet, Családszeretet, Hagyománytisztelet.)
Ebben a műsorban, egy, napjainkat leginkább meghatározó témát dolgoztuk fel: a háború, az erőszak, a kegyetlenség, durvaság, agresszivitás elutasításától, a béke, a kiszámíthatóság, a biztonság, nyugalom, harmónia utáni vágyig, verseken és ének-zenén keresztül.
A Versbarátok köre előadásának helyszíne, az Európában is ritkának számító, mésztufa kőzetbe vájt, miskolc‒tapolcai Jézus Szíve Sziklakápolna.

 

MÁGER ÁGNES NYITOTT MŰTERME
2022. szeptember 23. | 15:00 óra
Miskolc - Művésztelep
3529 Miskolc, Derkovits Művésztelep sarok | 

Máger Ágnes Szombathelyen született. Érettségi után Vasváron kirakatrendező lett. 1967-ben felvételizett a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, ahol Sarkantyú Simon és Domanovszky Endre voltak a mesterei. 1971-ben végzett, és még ebben az évben Miskolcra költözött, azóta a Művésztelepen él és alkot.

A program bemutatása

Festményeire könnyed festőiség és a koloritás jellemző. Képei hangulatokat, varázslatos, álom szőtte érzéseket keltenek. A festményeken kívül díszlet- és jelmeztervezéssel is foglalkozott: a Miskolci Nemzeti Színház számos produkciójában a Miskolci Operafesztiválon működött közre, de a Csodamalom Bábszínháznak is dolgozott. Művészete és érdeklődési területe szerteágazó. alkotó munkássága sokoldalú. A festészet mellett szobrászattal, könyvillusztrációkkal foglalkozik. Fontosak egyházművészeti és plasztikai alkotásai is. Gömörszőlősön művésztelepet vezet több mint 30 éve.
Számos kitüntetés birtokosa. A műterem látogatáson nemcsak a festészetről, életfilozófiájáról, hitéről, magyarságáról is vall.

Legfontosabb alkotásai

Miskolc – Jezsuita templom, Római Katolikus kápolna – szekrényes szárnyas oltár
Eglisau (Svájc) – szárnyas oltár
Vatikán – Veronika oltár
Szendrő – Római Katolikus templom – teljes festés, szekkó képe
Ináncs – Római Katolikus templom – teljes festés, szekkó képek
London – Aquarell Múzeum
Bytom – Lengyelország
Salem – Németország
München – Németország, Galéria Balogh
Eglisau – Svájc
Vatikán – Auditorium
Magyar Nemzeti Galéria
Szombathelyi Képtár
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
Miskolci Galéria
Miskolci Önkormányzat – Városháza
Sümeg Múzeum és Köztéri Szoborpark
Polgár, Köztéri szoborpark
Miskolci Egyetem Jogi Kar
Megyei Kórház, Miskolc
Szendrő, római katolikus templom
Ináncs, római katolikus templom

 

SZENDRŐI ASSISI SZENT FERENC TEMPLOM FRESKÓINAK BEMUTATÁSA

2022. szeptember 25. | 11:00 óra
Assisi Szent Ferenc templom
3752 Szendrő, Kovács utca 20. | 

Máger Ágnes miskolci festőművész 1996-1997 évben készítette a templom jelenlegi freskóit mivel az eredeti ferences kolostor és az 1741ben átépített barokk templom freskói nem maradtak fenn. Tárlatvezetés keretében bemutatja az alkotói folyamatot és Dr. Lengyel Gyula bemutatja Lélek-morzsák c. kötetét

A program bemutatása

Az egyházművészeti alkotásai közül kiemelkedik a szendrői Assisi Szent Ferenc templomban látható freskói. A tárlatvezetés során beavat azokba a szakrális élményekbe, amelyek az alkotás folyamatát befolyásolták. Máger Ágnes így nyilatkozott művészetéről: „Munkám: a festés. Feladatok sora, melyeket 'pontosan, szépen' elvégezni szakmai tudás, képesség, hit és felelősség dolga. A buktatókat kibírni, a szép emberi törekvéseket táplálni akarom.” Ez hitvallás hatja át a szendrői freskók alkotási folyamatát is.
A szentély fölőtt a Szentháromság látható, négy sarkában a négy evangélista jelképeikkel: Máté az angyallal, Márk a szárnyas oroszlánnal, Lukács a bikával és János a sassal. A szentélyt kívülről záró diadalívben két térdet hajtó angyal között az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztus látható. A templomhajót a szentélytől a főbejárat felé haladva a következő freskók díszítik: az Angyali üdvözlet, a Krisztus stigmáit viselő Assisi Szent Ferenc prédikációja a madaraknak, lábainál a gubbiói farkas. A kórus fölött a Megváltó feltámadása látható. A hajót két-két oldaláról kis freskók ékesítik: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, az Úr Jézus születése és három királyok hódolata, a Szent Család menekülése Egyiptom földjére, a Megváltó az Olajfák hegyén, a Golgota Jézus levétele a Keresztről, és testének sírba helyezése.

Dr. Lengyel Gyula 1995-2000 között Szendrőn, jelenleg Erdőteleken szolgáló plébános atya több kötet szerzője. A freskók készítésének idején Szendrőn szolgált, az alkotások készítésében az Ő szellemisége is tükröződik. Legújabb kötetének a Lélek-morzsák kötetének bemutatóját tartja a templom és freskók bemutatását követően.

https://ars-sacra.hu/images/sablon/index2020.png 

 

 

Remember these settings: 1