Alt

Monokon születettem 1948. szeptember 8-án, vallásos családba. Négy testvérem van. Általános iskolába a szülőfalumban jártam, ott voltam elsőáldozó és bérmálkozó is. Hitem alakulásában, fejlődésében sokat köszönhetek Dr. Szutorcsik József atyának, aki az 50-es évek nehézségei ellenére felvállalta a gyerekekkel való foglalkozást. Középiskolai tanulmányaimat a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban végeztem 1963-1967 között. Érettségi után a Nehézipari Műszaki Egyetem hallgatója lettem és 1972-ben szereztem vegyipari gépészmérnök diplomát, 1982-ben Műszaki Doktori, 1998-ban pedig PhD. tudományos fokozatot. 1972 júliusában megnősültem. Feleségem Forrai Katalin, ő szintén monoki származású. Mélyen vallásos családból erős hitet hozott magával, amit most már 47 éve együtt viszünk tovább. Két gyermekünk van (Katalin, 1977; Gábor, 1986.), és eddig két szerető unokánk színesíti életünket. Az egyetemi diploma megszerzése után bent maradtam az egyetemen kutatói illetve oktatói státuszban. Kutatási és oktatási területem a környezetvédelem (környezetkémia, víz szennyvíztisztítás, stb.). Nyugdíjazásom óta, mint címzetes egyetemi docens, tovább oktatok.

Küldetés:

Családom életében erősen meghatározó a Minorita templom!  Úgy érzem, az itt szolgáló atyák sokat tettek jellemünk, életünk formálásában. Feleségemmel együtt több imacsoport tagjai vagyunk (az Oltáriszentség imacsoport, Rózsafüzér Társulat, stb.) Kiemelném, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy 2006 óta a Krakkói székhelyű, Fausztinum Isteni Irgalmasság Közösséghez is tartozunk. Amiben lehet, támogatjuk plébániánk életét, minden napjait. 1986-tól vagyok képviselő-testületi tag, majd 2006-ban Ernő atya felkérésére a testület világi elnöke lettem. Azóta, még többet igyekszem tenni egyházközségünk lelki fejlődéséért, templomunk felújításáért. Munkám elismerésének köszönhetem, hogy a kedves hívek az utóbbi két választáskor megerősítették testületi tagságomat, és ismételten a világi elnöki posztomat. Ezt a bizalmat, a kedves hívek támogatásával végzem, és munkámmal szeretném meghálálni. Ehhez kérem az Irgalmas Isten áldását és kegyelmeit, minden kedves hívőnkre, és mi magunkra is, valamint a boldogságos Szűzanya segítségét, közbenjárását. „Az Isten dicsőségére és a lélek üdvére fordított idő sohasem vész kárba.” (Szent Pio Atya)

Adatlap
 • Név:Dr.Takács János
 • Kategória:
 • Foglalkozás:
  gépészmérnök
 • Szerepkör:
  kuratóriumi tag
 • Telefon:
  +36
 • Email:
  takacs.janos@gmail.com
 • Web: