Pályázati kiírás
Adatlap
  • Helyszín:
    Erdély
  • Dátum:
    2017-09-14 20:45
  • Kategória:

Pályázat meghirdetője: A Miskolci Minorita Plébánia és az Éltető Lélek Alapítvány

Pályázati kiírás:  irodalmi alkotások elkészítésére

Az irodalmi alkotás műfaja kötetlen: életrajz, novella, vers, esszé (fogalmazás), párbeszéd, monológ, dráma, forgatókönyv, bibliográfia stb.

Témája: Kelemen Didák (1683-1744) templomépítő és iskolaalapító élete és munkássága, vagy élettörténetének, sokrétű tevékenysége egy részletének kiemelése (Pl. Kelemen Didák Északkelet-Magyarország, Erdély vagy a Felvidék területén folytatott küzdelmes hittérítő munkája, utazásai, az emberekkel való kapcsolata, vagy gyógyító tevékenysége; ezen életpélda üzenete a mai fiatalság számára, vagy bibliográfia összeállítása milyen alkotások készültek milyen létesítmények vannak elnevezve Kelemen Didákról, stb.).

Az elbírálásnál fő szempont az eredetiség, a kreativitás. Olyan önálló munkákat várunk, amelyek nemcsak egyháztudományi, történelmi forrásokra támaszkodnak, hanem önálló gondolatokon és érzelmeken alapszanak, újszerűek.

Pályázók köre: egyéni, vagy 2-3 fős csoportok

A pályázati kategóriák:

  1. 10-15 éve közötti általános iskolások Kézdivásárhelyről és a környékbeli falvakról
  2. 16-20 közti középiskolások a Nagy Mózes Elméleti Líceumból

A felső-háromszéki egyházközségekhez tartozó 16-22 éves fiatalok

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.

A pályázat benyújtásának módja:

Nyomtatott formában: Nagy Mózes Elméleti Líceum, Dr. Rancz Teréz magyartanár részére kérjük leadni.

  • A pályázati ív tartalmazza a következőket: a pályázó neve, keltezés és aláírás (utóbbi csak a papíralapú pályázaton).

A pályázat részletei megtekinthetők: www.facebook.com/eltetolelekalapitvany/

Továbbá a pályázathoz kötelező módon csatolni kell az adott iskola valamelyik illetékes személyének (osztályfőnök, magyartanár, hitoktató), vagy a helyi plébánosnak a javaslatát. (Szövege: Pályázat benyújtását javaslom, keltezés, aláírás). Online beküldés esetén ez utóbbi javaslat szkennelt változatát várjuk.

A pályázatok díjazása:

Különdíjak: a későbbekben lesznek meghatározva

Kategóriánként

1. helyezett 30.000.- Ft és oklevél,

2. helyezett 20. 000Ft és oklevél,

3. helyezett 10.000 Ft és oklevél,

4-6 helyezett könyvjutalom és oklevéldíjazásban részesül.

Pályázat elbírálása: A pályázatok elbírálását 5 fős bizottság végzi, (tagjai magyartanár, történelem tanár, kuratóriumi tag, plébániai képviselő) elbírálás időtartama: 1 hónap.

A díjkiosztás nyilvános, az a helyszínt később ismertetjük és a sajtóban,+ www.facebook.com/eltetolelekalapitvany/ hírt adunk.

Az elkészült alkotások nyomtatásban is megjelennek, melyről az Éltető Lélek Alapítvány gondoskodik. Előre is köszönjük a pályázók és felkészítő tanárok munkáját.

Miskolc, 2018. szeptember 14.

Alcím: Felhívás irodalmi alkotások készítésére